Tính toán chi phí

THÊM CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH MÀ BẠN MUỐN CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN

Kitchen
Kitchen

Control lighting within your kitchen.

SELECT:
Dining
Dining

Control lighting within your dining room.

SELECT:
Lounge
Lounge

Control lighting within your lounge room.

SELECT:
Bedrooms
Bedrooms

Control lighting in each of your bedrooms.

QUANTITY:
Garage
Garage

Control lighting and motorised garage door in your garage.

SELECT:
Alfresco
Alfresco

Control lighting within your alfresco room.

SELECT:
Media Room
Media Room

Create the desired media experience by dimming the lights in your media room.

SELECT:
Smart Guard CCTV System
Smart Guard CCTV System

Security CCTV starter pack with 4 Cameras, Recorder and 2TB Surveillance Hard Drive Installed.

SELECT:
Smart Connected Video Intercom
Smart Connected Video Intercom

Answer intercom and see the person at your door from your mobile phone.

SELECT:
Intelligent Alarm System
Intelligent Alarm System

Alarm pack with 1 x keypad, 1 x outdoor siren and strobe, and 1 x internal siren, Power Supply and 3 x PIR Motion Sensors.

SELECT:
Sound (zones)
Sound (zones)

Sounds pack (amplifier and ceiling speakers) for each desired zone within your home.

QUANTITY:
Voice Activation
Voice Activation

Allow integration of Apple Homepod, Google Home or Alexa voice assistants.

SELECT:

NHẬN BÁO GIÁ
CỦA BẠN NGAY BÂY GIỜ?

Chỉ cần điền đầy đủ thông tin liên hệ của bạn vào biểu mẫu bên phải và bạn sẽ nhận được một email ngay lập tức với giá ước tính để biến ngôi nhà của bạn thành một ngôi nhà thông minh.